Darba devēja un darba ņēmēja atbildība

 

Darba devējs uzņemas pilnu atbildību gan par trešo valstu pilsoņa nodarbinātību (tai skaitā ņem vērā atalgojuma ierobežojumus) un par tā uzturēšanos Latvijā (tai skaitā par dzīvesvietu un veselības aprūpi), gan arī, ja nepieciešams, par izraidīšanas izdevumu segšanu.

 

Trešo valstu pilsonim, kā ikvienam darba ņēmējam Latvijā, ir pienākumi un atbildība. Piemēram, jāmaksā nodokļi, līgumā ir noteikts darba laiks, ir paredzēta samaksa par darbu, un ir noteikts atvaļinājums. Trešo valstu pilsoņiem ir tādas pašas tiesības uz normēto darba nedēļu, atpūtu, ikgadējo atvaļinājumu, darba attiecību izbeigšanas kārtību un arī uz bezdarbnieka pabalstu (ja tiek pieprasīta Eiropas Savienības zilā karte).

 

Obligāti ir jābūt rakstiskā formā noslēgtam darba līgumam starp darba devēju un darba ņēmēju. Darba līgumu var parakstīt gan ar fizisko, gan arī ar elektronisko parakstu.


Trešo valstu pilsoni var nodarbināt, pamatojoties uz:

  • noslēgtu darba līgumu
  • uz citu civiltiesisku līgumu (piemēram, uzņēmuma līgumu)
Svarīgi! Izmaiņas nodarbinātībā!
Svarīgi

Darba devējam un darba ņēmējam trīs dienu laikā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ir jāpaziņo par izmaiņām darba samaksā, par darba izpildes vietas maiņu un darba attiecību pārtraukšanu. Nesniedzot šo informāciju, darba ņēmējam var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

Kontakti
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Tālrunis: +371 67209400
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt