Vīza vai uzturēšanas atļauja?


Vīzu parasti izmanto, ja uzturēšanās Latvijas Republikā paredzēta neilgu laiku (ne ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas). Ja trešās valsts pilsoņa uzturēšanās paredzēta ilgāka, jānoformē uzturēšanās atļauja. Uzturēšanas atļauju piešķir, pamatojoties uz nodarbinātību un komercdarbību, veiktajām investīcijām, studijām un pētniecību, ģimeni un citiem iemesliem, piemēram, reliģiju.

Kur var uzzināt vairāk informācijas par vīzām, uzturēšanās atļaujām un nosacījumiem?

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir Latvijas Republikas valsts iestāde, kuras kompetencē ir jautājumi par:

  • vīzām, ielūgumu apstiprināšanas kārtību, uzaicinājuma noformēšanas kārtību un ar to saistītām valsts nodevām.
  • uzturēšanas atļaujām, dokumentiem, kas jāiesniedz, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, uzturēšanās atļaujas reģistrēšanas kārtību, nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, valsts nodevu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu u.c.
  • patvēruma procedūru, patvēruma meklētāju centru, patvēruma meklētāju skaitu, bēgļa vai alternatīvo statusu, to, kā iesniegt iesniegumu bēgļa vai alternatīvā statusa saņemšanai u.c.
  • darbā iekārtošanās procedūrām trešo valstu pilsoņiem, trešo valstu pilsoņu īstermiņa un ilgtermiņa nodarbinātību u.c.

Ja ieceļo Latvijā caur citu Eiropas Savienības valsti, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārā pārstāvniecībā var saņemt izziņu uzrādīšanai pirmajā ES ieceļošanas valstī, kas apliecina, ka ir atļauts ieceļot Latvijā. Par izziņas saņemšanu jāsazinās ar konkrēto pārstāvniecību.

 

Personu apliecinošus dokumentus katru darba dienu var noformēt un saņemt visās 29 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās:

  • rindas kārtībā, neveicot iepriekšēju pierakstu un dodoties uz nodaļu jebkurā darba dienā.
  • veicot iepriekšēju pierakstu uz konkrētu nodaļu, datumu un laiku, izmantojot Qticket tiešsaistes pieraksta sistēmā esošo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi vai Qticket mobilajā lietotnē.

 

Vai varu ielūgt draugu ciemos, ja man ir uzturēšanās atļauja?

Ja esi saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vari uzaicināt draugus privātā vizītē.

 

Ja Latvijā uzturies ar termiņuzturēšanās atļauju, draugus uzaicināt uz Latviju neesi tiesīgs. Šādā gadījumā drīkst noformēt ielūgumu tikai sava laulātā vai tuvo radinieku uzaicināšanai īstermiņa vizītē, un saistība ar uzaicināmo ārzemnieku radniecība ir jāpierāda ar dokumentiem.

 

Ja vēlies uzaicināt trešās valsts pilsoni ciemos privātā vizītē, ielūgums jānoformē, izmantojot e-pakalpojumu „Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai”.

 

Ielūgumam piešķir numuru un to apstiprina divu darbdienu laikā (uzaicinātājs par to saņem paziņojumu elektroniski), un numurs ir izmantojams vīzas pieprasīšanai.

 

Kontakti
Pilsonības un migrācijas lietu pārvlade
Tālrunis: +371 67209400
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Pilsonības un migrācijas lietu pārvlade
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt