Eiropas Savienības zilā karte

Kas ir Eiropas Savienības zilā karte?

Eiropas Savienības zilā karte ir termiņuzturēšanās atļauja, ko Latvijā izsniedz, lai mūsu valsts darba tirgum piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus no ārzemēm. Tiesības uz Eiropas Savienības zilo karti piešķir uz laiku līdz pieciem gadiem.

Lai iebraucējs varētu saņemt Eiropas Savienības zilo karti, jāievēro papildu nosacījumi:

 • jābūt augstākajai izglītībai (vismaz trīs gadu studijas specialitātē vai nozarē, kas norādīta darba līgumā);
 • darba samaksa nevar būt mazāka par mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā, kas izmaksāta Latvijā strādājošajam, piemērojot koeficientu 1,5;
 • darba samaksa personai, kura strādā profesijā, kurā konstatēts nepietiekams darbaspēka piedāvājums nevar būt mazāka par mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā, kas izmaksāta Latvijā strādājošajam, piemērojot koeficientu 1,2.
Kādi dokumenti jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ja vēlies saņemt Eiropas Savienības zilo karti?
 • Latvijas Republikā atzīta derīga personu apliecinoša dokumenta kopija.
 • Noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.
 • Personas portreta fotogrāfija.
 • Pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk nekā 12 mēnešu, kompetentās iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš ir vecāks par 14 gadiem).
 • Dokuments, kas apliecina nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu iztikai (darba līgums).
 • Maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

 

Uzaicinātājam jāapstiprina izsaukums pirms dokumentu iesniegšanas pārvaldē. Izsaukums ir pārvaldes apstiprināts dokuments, kurā uzaicinātājs uzņemas Imigrācijas likumā noteiktās saistības par iebraucēju, kuru viņš uzaicinājis uzturēties Latvijā ar uzturēšanās atļauju. Izsaukumu var noformēt gan fiziskas, gan juridiskas personas. 

 

Ja kopā ar tevi ieceļo laulātais un/vai nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijā.

Eiropas Savienības zilā karte vizuāli neatšķiras no citām termiņuzturēšanās atļaujām, izņemot ar to, ka tajā ir ieraksts „ES zilā karte”.

Svarīgi ņemt vērā, ka:
Svarīgi
 • Eiropas Savienības zilās kartes turētājam jāziņo pārvaldei par darba zaudēšanu, to neizdarot, var anulēt zilo karti.
 • ja Eiropas Savienības zilās kartes derīguma laikā darbu zaudē atkārtoti, karti anulē un nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu.

 

Ja ir derīga Latvijā izsniegta zilā karte un vēlies mainīt darba devēju, gan tev, gan taviem ģimenes locekļiem ir tiesības uzturēties Latvijā, kamēr pieņem lēmumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai arī to atsaka. Tas attiecas arī uz tiem, kam ir derīga citā Eiropean Savienības valstī izsniegta zilā karte un ir iesniegti dokumenti zilās kartes saņemšanai Latvijā.

Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt