Kā legāli dibināt darba attiecības Latvijā?

Kādi ir galvenie soļi trešo valstu pilsoņiem, iekārtojoties darbā?

Darba devējam ir tiesības piesaistīt darbaspēku no trešajām valstīm tikai tad, ja neatrod piemērotu darbinieku Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā. Piesaistīt darbiniekus var gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Solis 1

Vakance darba tirgū. Trešo valstu pilsoņus drīkst pieņemt darbā, ja vakance ir reģistrēta Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā, un tā ir brīva ne mazāk kā 10 darbdienu. 

Svarīgi!
Svarīgi

Tiesības strādāt bez vakances reģistrēšanas piešķir tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, māksliniekiem, sportistiem, sporta treneriem un pedagogiem, kā arī tad, ja darba devējs aicina darbā augstas kvalifikācijas darbinieku, kas pieprasa Eiropas Savienības zilo karti.

Solis 2

Darba devējs noformē izsaukumu vai ielūgumu, lai darbinieks varētu ierasties Latvijā.

Darba devējam ir tiesības izvēlēties darbinieka uzturēšanās tiesisko pamatojumu:

 • īstermiņa vīza (uz laiku līdz trim mēnešiem, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laika posmā) vai arī ilgtermiņa vīza (uz laiku līdz vienam gadam). Vīzu noformē, ja darbinieku nav paredzēts nodarbināt ilgākā laikā, ja darbiniekam ir noteikts pārbaudes laiks vai arī tad, ja darbiniekam pienākumu veikšana ir jāsāk pēc iespējas ātrāk;
 • uzturēšanās atļauja (uz laiku līdz pieciem gadiem; uzturēšanās atļaujas karte jāatjauno ik gadu). To izvēlas, ja darbinieku plānots nodarbināt ilgtermiņā. Pieprasot un piešķirot uzturēšanās atļauju, personu reģistrē Fizisko personu reģistrā un tai piešķir personas kodu.
Svarīgi!
Svarīgi

Trešo valstu pilsoņu tiesības strādāt apliecina ieraksti vīzā vai uzturēšanās atļaujā, tāpēc nav jānoformē atsevišķa darba atļauja.

 

Kāda ir ielūguma vai izsaukuma noformēšanas kārtība?
 • Ja dokumentus noformē, pamatojoties uz ielūgumuvīzu:


Kas noformē?
Lai trešo valstu pilsoņi varētu īslaicīgi strādāt Latvijā, darba devējam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz ielūguma pieprasījums kopā ar darba līgumu vai tā projektu un iebraucēja izglītības dokumenti.

Svarīgi!
Svarīgi

Vīzu ar tiesībām strādāt izsniedz, ja ir apstiprināts ielūgums un tajā norādīts ieraksts: The right to work with a specific employer.

 • Ja dokumentus noformē, pamatojoties uz izsaukumu – termiņuzturēšanās atļauju:


Kas noformē?
Ja plāno strādāt ilgtermiņā (vairāk nekā trīs mēnešus), darba devējs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz izsaukuma pieprasījumu kopā ar darba līgumu vai tā projektu un ārzemnieka izglītības dokumentiem.

Svarīgi!
Svarīgi

Lai iegūtu vīzu ieceļošanai un uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt, nepieciešams apstiprināts izsaukums.

Kādus dokumentus jāsagatavo, lai varētu pieprasīt vīzu vai uzturēšanās atļauju?

 • Derīgs ceļošanas dokuments.
 • Personas portreta fotogrāfija.
 • Izglītību vai darba pieredzi apliecinoši dokumenti.
 • Pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk nekā 12 mēnešu, kompetentās iestādes izsniegta izziņa par sodāmību.
 • Aizpildīta un parakstīta vīzas vai uzturēšanās atļaujas anketa.
 • Dokumenti, kas apliecina nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu iztikai, kamēr ārzemnieks uzturēsies Latvijas Republikā (piemēram, viens no dokumentiem var būt darba līgums; vienai personai tie ir 700 eiro mēnesī).
 • Dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārzemniekam ir veselības apdrošināšanas polise.
 • Dokumenti, kas pamato ieceļošanas un uzturēšanās mērķi (darba līguma vai tā projekta kopija vai uzņēmuma līguma vai tā projekta kopija), norādot paredzamo uzturēšanās vietu Latvijā.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprināta ielūguma vai izsaukuma numurs, kuru izsniedz darba devējs; numurs ir derīgs sešus mēnešus.
 • Dokuments par valsts nodevas samaksu.
Solis 3

Darbinieka dokumentu iesniegšana Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī.

Darbinieks iesniedz nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī. Dokumentu saraksts ir pieejams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

Saņemot pozitīvu lēmumu, darbinieks Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī saņem ieceļošanas vīzu. Ja Latvijā ieceļo ar vīzu, kura ir izsniegta, piemēram, uz 30 dienām, šo dienu laikā jāapmeklē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju.

Solis 4

Kas jādara pēc ierašanās Latvijā?

Ierodoties Latvijā, jādodas uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi nodot biometrijas datus uzturēšanās atļaujas kartes noformēšanai. Pirms kartes saņemšanas tev būs jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise, kā arī Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa par to, ka tu neslimo ar tuberkulozi. Pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas tev ir pienākums 30 dienu laikā deklarēt dzīvesvietu Latvijā. Kad tas ir izdarīts, vari doties uz banku, lai atvērtu kontu.

 

Ko darīt, ja jau atrodos Latvijā?

Dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir tiesīgi iesniegt trešo valstu pilsoņi, kuriem ir derīga citā Šengenas līguma valstī izsniegta uzturēšanās atļauja, un tādi valstspiederīgie no valstīm, kuru pilsoņiem ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza vai ir derīga tā saucamā „darba vīza”.

 

Kontakti
Ārlietu ministrija
Tālrunis: +371 67016201
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Ārlietu ministrija
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Tālrunis: +371 67209400
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt