Pamatskola un vidējā izglītība

Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 1.–9. klasē. Pamatizglītības ieguve ir obligāta. Daļējas pamatizglītības programmas īsteno sākumskolās.

Pieci soļi, kā pieteikt bērnu skolai

Solis 1

Noskaidro, kuras apkaimes skola atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas adresei. To uzzināt vari šeit.

Solis 2

Uz skolu vari doties uzreiz, kad bērnam paliek pieci gadi. Vari pieteikt bērnu skolai arī vēlāk – līdz pat konkrētā gada 15. maijam.

Solis 3

Raksti iesniegumu par bērna pieteikšanu skolā. Tajā jānorāda mācību gads, kurā plānots uzsākt mācības 1. klasē. Pieteikumu skolai var iesniegt klātienē vai arī elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot iestādes oficiālo e-adresi.

Solis 4

Tajā gadā, kad plānots doties uz skolu, gaidi ziņu no skolas. Bērnu pieteikšana skolai turpinās līdz 15. maijam, bet skolas 1. klases pretendentu sarakstu sāk veidot 16. maijā. Pretendentu sarakstu izveido piecu darbdienu laikā.

Solis 5

Skola nosūta informāciju par katra bērna uzņemšanu 1. klasē vai arī atteikumu uzņemt bērnu. Vecāki informāciju par bērna uzņemšanu vai atteikumu saņems e-pastā. Ja saņemts uzaicinājums, vēstulē būs norādīts, kādos laika termiņos ir jāiesniedz skolai nepieciešamie dokumenti.

Vispārējo vidējo izglītību var iegūt vidusskolās, ģimnāzijās, vakara (maiņu) un neklātienes skolās. Mācību gads vispārējās izglītības iestādēs ir 35 nedēļas garš.

Skolas var īstenot četru virzienu vispārējās vidējās izglītības programmas 10.–12. klasei:

  • vispārizglītojošās
  • matemātikas, dabaszinību un tehniskās
  • humanitārās un sociālās
  • profesionālā virziena programmas.

Pastāv arī iekļaujošās izglītības atbalsta pasākumi un programmas, piemēram, skolās nodrošina atbalstu personām ar invaliditāti – asistenta pakalpojumu mācību iestādēs pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai. Ir arī skolas, kurās īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

Kontakti
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments
Tālrunis: +371 67025879
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt