Latvijas pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā

Vai es varu iegūt Latvijas pilsonību?

Uz Latvijas pilsonību naturalizācijas* kārtībā vari pretendēt, ja esi sasniedzis 15 gadu vecumu un:

 • ne mazāk kā pēdējos piecus gadus pastāvīgi dzīvo Latvijā;
 • proti latviešu valodu;
 • zini valsts himnas tekstu, Latvijas vēstures un kultūras pamatus un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus;
 • tev ir legāls iztikas avots.

 

Bez papildu valsts nodevas samaksas vienlaikus ar personu var naturalizēties bērni līdz 15 gadu vecumam, ja to pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā neuzņem personas, kuras ir kriminālsodītas, saistītas ar terorismu, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā, nav izpildījušas nodokļu vai citu maksājumu saistības pret valsti utt. 

 

Kādi dokumenti ir nepieciešami naturalizācijas procesa uzsākšanai?
 • Naturalizācijas iesniegums.
 • Personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte (kopija).
 • Dokuments par pastāvīgu dzīvi Latvijā pēdējos piecus gadus (piemēram, izziņa no darba devēja par nodarbinātību, izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, izziņa no izglītības iestādes, dokuments, kas pierāda, ka noteiktajā laika posmā veiktas saimnieciskās vai finansiālās darbības Latvijā u.c.).
 • Dokuments par legālu iztikas avotu (piemēram, izziņa no darbavietas, pensionāra apliecība, izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta saņemšanu, izziņa no bankas par pozitīvu konta atlikumu, izziņa no mācību iestādes par stipendijas saņemšanu u.c.).
 • Porteta fotogrāfija 3×4 cm izmērā.
 • Dokumnets par valsts nodevas samaksu
 • Ja esi citas valsts pilsonis, jāiesniedz izziņa par nesodāmību, ko izsniegusi un parakstījusi esošās pilsonības valsts kompetentā iestāde. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā sešus mēnešus pirms naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas, vai arī jāiesniedz dokumentārs apliecinājums, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt. Izziņai par sodāmību jābūt legalizētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tulkotai latviešu valodā.
 
Pēc iesnieguma iesniegšanas tevi divu mēnešu laikā uzaicinās uz: 
 
 • latviešu valodas prasmes pārbaudi;
 • Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaudi.

Ja nokārtosi pārbaudi un konstatēs, ka tavs sniegums atbilst visiem Pilsonības likuma nosacījumiem, saņemsi uzaicinājumu dot uzticības solījumu Latvijas Republikai.

Svarīgi!
Svarīgi

Lēmumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā pieņem valdība – Ministru kabinets.
Pēc Ministru kabineta rīkojuma parakstīšanas personai nosūtīs informatīvu vēstuli par uzņemšanu Latvijas pilsonībā.

Pēc uzņemšanas Latvijas pilsonībā tev viena mēneša laikā ir jānoformē Latvijas pilsoņa personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). To var izdarīt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

 

Kontakti
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļa
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļa

*Naturalizācija ir juridisks pilsonības iegūšanas process, kura pamatā ir iesniedzēja brīvprātīga griba. Naturalizācijas procedūru reglamentē valsts tiesību akti.

Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt