Ārvalstīs izdoto izglītības dokumentu pielīdzināšana

Ieguvu augstāko izglītību ārpus Latvijas, kā man rīkoties?

Ja esi ieguvis izglītību ārzemēs, jāveic izglītības dokumentu formāla pielīdzināšana. Tas palīdzēs turpināt izglītību Latvijā vai iekļauties darba tirgū. Mūsu valstī to vari veikt Akadēmiskās informācijas centrā. Tas ir maksas pakalpojums.

 

Atkarībā no atzīšanas mērķa izglītību apliecinošo dokumentu atzīšanu iedala:

Kā veikt dokumentu pielīdzināšanu?

Iesniegumu par izglītības dokumentu pielīdzināšanu var iesniegt dokumenta īpašnieks, izglītības iestādes, valsts institūcijas, darba devēji, profesionālās organizācijas. Izglītības iestādes iesniegumu akadēmiskajai atzīšanai sniedz Valsts izglītības informācijas sistēmā.


Iesniegumu var iesniegt klātienē Akadēmiskās informācijas centrā vai nosūtīt uz e-pastu [email protected], parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, vai nosūtīt uz oficiālo AIC e-adresi, pievienojot šādus dokumentus:

1. Iesniegums 

2. Personu apliecinoša dokumenta kopija

3. Vārda vai uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja vārds vai uzvārds izglītības dokumentā un personu apliecinošā dokumentā atšķiras

4. Izglītības dokuments (diploms, apliecība, atestāts u.c.) un tā pielikums (sekmju izraksts)

 

Iesniedzot iesniegumu klātienē, tam pievieno 2., 3. un 4. punktā uzskaitīto dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

 

Elektroniskajiem dokumentiem un dokumentu kopijām jābūt skaidri salasāmām, atvasinātām no oriģināliem un jāatspoguļo viss dokuments pilnībā.

 

Ja nepieciešams, Akadēmiskās informācijas centrs var prasīt dokumentu tulkojumu latviešu valodā vai kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā un/vai to legalizāciju.

Kontakti
Akadēmiskās informācijas centrs
Tālrunis: +371 67225155
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Akadēmiskās informācijas centrs
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt