Mājoklis

Vai man ir pieejams valsts nodrošinātais sociālais dzīvoklis vai mājoklis?

Trešo valstu pilsonim ar termiņuzturēšanās atļauju nav pieejama valsts garantētā sociālā palīdzība un pakalpojumi, tai skaitā sociālais dzīvoklis vai mājoklis.
Termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai jāpierāda pietiekami līdzekļi ģimenes uzturēšanai un veselības aprūpei.

Kur varu meklēt informāciju par mājokļu īres iespējām

Visbiežāk dzīvokli nāksies īrēt. Informāciju par pieejamiem dzīvokļiem un to cenām vari meklēt interneta vietnēs.
Piemēram, www.ss.com (latviešu, krievu valodā) vai www.city24.lv (latviešu, angļu, krievu valodā). Sociālā tīkla www.facebook.com grupas piedāvā mājokļus pārdošanai un īrēšanai.

Vai īres līgums ir obligāts?

Ņem vērā, ka ir ieteicams parakstīt īres līgumu, kurā jāietver īres maksas apjoms, īres līguma termiņš, informācija par iekļautajiem komunālajiem maksājumiem, garantijas samaksas apmērs – depozīts (parasti pirmā un pēdējā mēneša īres maksa), noteikumi par īres līguma laušanu.

Vai mana dzīvesvieta ir jādeklarē?

Ikvienai personai Latvijā ir pienākums mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, to deklarēt. Deklarējot dzīvesvietu Latvijā vai norādot adresi ārvalstīs, trešo valstu pilsonim ir iespēja norādīt arī vienu papildu dzīvesvietas adresi Latvijā vai ārvalstī. Vairāk par dzīvesvietas deklarēšanu šeit.

Vai es varu veikt darījumus ar nekustamo īpašumu?

Trešo valstu pārstāvji var brīvi pirkt, attīstīt un atsavināt kustamo īpašumu (ēkas) Latvijā, ja īpašums ir iegūts atsevišķi no zemes, uz kuras tas atrodas. Zemes iegādei trešo valstu pilsoņiem ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja. Taču trešo valstu pilsoņi var bez ierobežojumiem iznomāt zemi uz laiku līdz 99 gadiem.

Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt