Ieceļošanas iemesls – laulība (ģimenes apvienošana)

Kādi dokumenti ir nepieciešami uzturēšanās atļaujas noformēšanai, ja mans laulātais ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmējs vai Latvijas pilsonis vai nepilsonis?

Ja tavs laulātais ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmējs, nepieciešams izsaukums no laulātā.

Pirms dokumentu iesniegšanas uzaicinātājam jāapstiprina izsaukums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pilna pases kopija (atbilstību oriģinālam apliecina pats ārzemnieks).
 • Noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.
 • Personas portreta fotogrāfija.
 • Pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem).
 • Dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu. Nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 700 eiro mēnesī. Ja kopā ar tevi ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 700 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 210 eiro mēnesī nepilngadīgajam.
 • Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu.
 • Laulību apliecinošs dokuments.

Ja kopā ar tevi ieceļo nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņam jāiesniedz visi iepriekš minētie dokumenti (izņemot laulību apliecinošs dokuments), kā arī radniecību apliecinošs dokuments un otra vecāka notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

Kādi dokumenti ir nepieciešami uzturēšanās atļaujas noformēšanai, ja manam laulātajam ir termiņuzturēšanās atļauja?
 • Anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai trešo valstu pilsoņiem.
 • Papildu anketa Krievijas Federācijas un Baltkrievijas pilsoņiem.
 • Derīga ceļošanas dokumenta kopija (visas lapaspuses, kurās ir ieraksti vai atzīmes). Kopijas atbilstību apliecina iesniedzējs (kopija pareiza, lapaspušu skaits, vārds, uzvārds, datums, paraksts).
 • Personas portreta fotogrāfija 3×4 cm izmērā.
 • Pilsonības vai mītnes zemes, ja esi tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību.
 • Dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, kamēr uzturēsies Latvijas Republikā (700 eiro mēnesī, nepilngadīgai personai 210 eiro).
 • Radniecību apliecinoši dokumenti.
 • Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu.

Ja tavam laulātajam ir termiņuzturēšanās atļauja, būs nepieciešams izsaukums no laulātā darba devēja vai mācību iestādes. Uzturēšanās atļauju būs iespējams saņemt tikai tad, ja darba devējs vai mācību iestāde piekritīs noformēt izsaukumu vai ielūgumu un uzņemties saistības, kas nav obligāta prasība.

 

Kontakti
Pilsonības un migrācijas lietu pārvlade
Tālrunis: +371 67209400
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Pilsonības un migrācijas lietu pārvlade
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt