Ieceļošanas iemesls – darbs

Kā iegūt tā saucamo „darba vīzu” vai uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz nodarbinātību?

Lai varētu iegūt vīzu vai uzturēšanās atļauju Latvijā, pamatojoties uz nodarbinātību, jāveic Latvijas darba tirgus izpēte un jāatrod brīva darba vieta (vakance) pie vietējā darba devēja. Vakances aprakstā norāda informāciju par uzņēmumu vai organizāciju, ir izsludinātās vakances darba apraksts un ir norādīts, kādas zināšanas un izglītība ir nepieciešama, lai varētu pretendēt uz darba vietu. Norāda arī kārtību, kā pieteikties uz izsludināto konkursu. Darba devējs sazināsies ar tevi, ja būsi atbilstošs pretendents izsludinātajai vakancei. Ja saņem pozitīvu atbildi no topošā darba devēja, tas pieprasīs vīzu vai uzturēšanās atļauju.

Kas ir nepieciešams, lai varu sākt strādāt Latvijā?

Lai sāktu legāli strādāt Latvijā, trešo valstu pilsoņiem jāsaņem vīza vai uzturēšanās atļauja. Trešo valstu pilsoņu īslaicīgai nodarbinātībai darba devējs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz ielūguma pieprasījumu, bet ilglaicīgai nodarbinātībai – izsaukuma pieprasījumu. Apstiprināts ielūgums kalpo par pamatu vīzas un tiesību uz nodarbinātību piešķiršanai. Vairāk par soļiem, kas ir jāveic, lai legāli strādātu Latvijā, skatīt šeit.

 

Vai Latvijā ar mani var dzīvot arī mana ģimene, ja man ir „darba vīza”?

Ja uzturies Latvijā ar termiņuzturēšanās atļauju, tev ir iespēja lūgt darba devējam noformēt termiņuzturēšanās atļauju laulātajam un arī nepilngadīgajiem bērniem. Darba devējs uzņemas pilnu atbildību ne tikai par darba ņēmēja un arī darbinieka ģimenes locekļu uzturēšanos Latvijā (tai skaitā dzīvesvietu un veselības aprūpi), bet arī, ja nepieciešams, par izraidīšanas izdevumu segšanu.

 

Četri soļi termiņuzturēšanās atļaujas noformēšanai ģimenes apvienošanai:
Solis 1

Darba devējs pēc tava aicinājuma Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz dokumentus izsaukuma noformēšanai taviem radiniekiem (laulātajam, nepilngadīgajiem bērniem), lai viņi kopā ar tevi varētu uzturēties Latvijā. 

Solis 2

Darbinieks iesniedz nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī, tai skaitā radniecību apliecinošus dokumentus un dokumentu, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, maksājuma dokumentu par valsts nodevas apmaksu. Pilns dokumentu saraksts ir pieejams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

Solis 3

Saņemot pozitīvu lēmumu, jādodas uz tuvāko Latvijas Republikas pārstāvniecību ārvalstī, lai saņemtu vīzu. Ja Latvijā ieceļo ar vīzu, kura, piemēram, ir izsniegta uz 30 dienām, šo dienu laikā jāapmeklē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju.

Solis 4

Ierodoties Latvijā, jādodas uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi nodot biometrijas datus* uzturēšanās atļaujas kartes noformēšanai. Pirms kartes saņemšanas tev būs jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise, kā arī Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa par to, ka tu neslimo ar tuberkulozi. Pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas tev ir pienākums 30 dienu laikā deklarēt dzīvesvietu Latvijā. Kad tas ir izdarīts, vari doties uz kredītiestādi, lai atvērtu bankas kontu un veikt citas sadzīviskas lietas.

Trešās valsts pilsonim sākumā izsniedz termiņuzturēšanās atļauju. Pēc piecu gadu nepārtrauktas uzturēšanās un valsts valodas prasmes pārbaudes (vismaz A2 līmenī) var saņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju.

Kontakti
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Tālrunis: +371 67209400
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

* Biometriskie dati ir personas dati pēc specifiskas tehniskas apstrādes, kuri attiecas uz fiziskas personas fiziskajām, fizioloģiskajām vai uzvedības pazīmēm, kas ļauj veikt vai apstiprina minētās fiziskās personas unikālu identifikāciju, piemēram, sejas attēli vai daktiloskopijas dati.

Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt