Darba iespējas ārzemju studentiem

Vai es drīkstu strādāt, ja man Latvijā ir piešķirta studiju vīza vai uzturēšanās atļauja?

Jā, studiju laikā drīkst strādāt pie jebkura darba devēja Latvijā, taču ir nosacījumi, kas jāņem vērā dažādu studiju līmeņu studentiem:

  • atļauju studēt un strādāt piešķir tikai tiem studentiem, kas mācās pilna laika programmās vismaz 40 akadēmisko stundu nedēļā un ir saņēmuši vismaz 40 kredītpunktu gadā;
  • pilna laika bakalaura līmeņa studentam ir tiesības strādāt līdz 20 stundām nedēļā, bet studiju brīvlaikā ir iespēja strādāt līdz 40 stundām nedēļā;
  • pilna laika maģistrantūras vai doktorantūras līmeņa studentam ir tiesības strādāt bez ierobežojumiem.

 

Svarīgi atcerēties:
Svarīgi

 ja esi nodarbināts vairāk stundu nekā pavadi studijās, tas nozīmē – galvenā aktivitāte, uzturoties Latvijā, vairs nav mācības, bet gan darbs. Tādā gadījumā būtu jāsaņem uzturēšanās atļauja nodarbinātībai, bet no darba brīvajā laikā varētu studēt. Tad par tavu uzturēšanos Latvijā būtu atbildīgs darba devējs, nevis izglītības iestāde.

Vai līgums ar darba devēju ir jāslēdz obligāti?

Studenti var meklēt darbu pie jebkura darba devēja. Latvijā trešo valstu pilsoni drīkst nodarbināt, tikai noslēdzot līgumu ar darbinieku.

 

Darba līgums garantē darbinieka tiesības. Ja darba devējs nodarbina bez darba līguma, tā ir nereģistrēta nodarbinātība, un valsts nevar darbinieku aizsargāt. Darba līgumā atrunā darba algas apmēru. Darba algu pārskaita uz darbinieka norādīto bankas kontu vismaz reizi mēnesī. Pilna darba nedēļa ir 40 stundu. Darbiniekiem mēdz noteikt pārbaudes laiku, parasti tas ir trīs mēnešus ilgs. Katram strādājošam pienākas atvaļinājums: četras kalendārās nedēļas. Darba devējam par saviem darbiniekiem ir jāmaksā likumā noteiktie nodokļi: valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja un darba ņēmēja iemaksas daļa) un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Obligāto iemaksu likme ir 34,09 %, no kuriem 23,59 % maksā darba devējs un 10,50 % – darba ņēmējs.

 

Ārzemju studentu vidū izplatīts ir platformu darbs. Tas ir papildu darbs pamatdarbam vai studijām. Nosacījumi – darbiniekam jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ja vēlies strādāt kā kurjerpartneris, būs jāizvēlas maksāt nodokļus kā pašnodarbinātajam, jāatver sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai jārēģistrējas kā individuālajam komersantam. Vairāk par uzņēmējdarbības sākšanu šeit.

Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt