Vienas pieturas aģentūra turpmāk nodrošinās sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem

30.11.2023
Vienas pieturas aģentūra turpmāk nodrošinās sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem

Sabiedrības integrācijas fonds Vienas pieturas aģentūrā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF+) finansējumu uzsācis īstenot projektu “Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem”.


Projekta mērķis ir nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsta pakalpojumu īstenošanu patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Sociālā atbalsta pakalpojuma mērķis ir veicināt mērķa grupas pamattiesību īstenošanu, piekļuvi publiskajiem un privātajiem pakalpojumiem, izstrādājot klienta individuālo sociālekonomisko iekļaušanās plānu, kas balstīts uz klienta vajadzībām, individuālo problēmsituāciju, t.sk. ievērojot klienta pašnoteikšanos plānā paredzēto mērķu sasniegšanā.


Sociālā atbalsta pakalpojumu ievaros mērķa grupa saņems praktisku palīdzību un atbalstu ikdienas dzīves situācijās, primāri saņemot atbalstu patvēruma meklētāju izmitināšanas centros ”Mucenieki” un ”Liepna”. Pakalpojums būs pieejams arī ārpus patvērumu meklētāju izmitināšanas centriem, ja persona tajos nedzīvo vai būs zudis juridiskais pamats, lai tur uzturētos (piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss). Izvērtējot situāciju, sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums var tikt nodrošināts, veicot izbraukumus uz klienta dzīvesvietu un/ vai valsts vai pašvaldības iestādēm. 


Individuālais sociālekonomiskās iekļaušanas plāns veicinās mērķa grupas spēju iekļauties dažādos sabiedrības procesos, piemēram, attīstīs spējas piedalīties valsts ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē. 


Projekta īstenošanai tiks piesaistīti 5 sociālie darbinieki, 10 sociālie mentori, kuri, saskaņā ar savu kvalifikāciju, un vecākā projekta sociālā darbinieka (sadarbības koordinatora) uzraudzībā, strādās ar mērķa grupu, nodrošinot kvalitatīvu informāciju un praktisku atbalstu. Sociālā darbinieka un mentora pakalpojums tiks nodrošināts starptautiskās aizsardzības saņēmējiem līdz 12 mēnešiem vai līdz brīdim, kad tiks izpildīts personas individuālajā sociālekonomiskās iekļaušanas plānā noteiktais, maksimāli 24 mēnešus.


Projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 1140 personām, bet skaits ir atkarīgs no ģeopolitikās situācijas pasaulē, it īpaši no migrācijas plūsmas un normatīvā regulējuma izmaiņām imigrācijas jomā.


Projekts veicinās nacionāla līmeņa sistēmas izveidi un attīstību, kura sniegs pilnvērtīgu, pēc iespējas visaptverošu, koordinētu atbalstu noteiktajai mērķa grupai, kura nesaņem šāda veida atbalstu PMIF ietvaros īstenotā projekta “Vienas pieturas aģentūra” ietvaros. Abi projekti nodrošinās kompleksu atbalstu jauniebraucējiem, to iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmēs starpkultūru komunikāciju. 


Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

Atpakaļ uz sarakstu
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt