Paplašināts Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu klāsts

01.12.2023
Paplašināts Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu klāsts

Novembra beigās darbu uzsākusi VPA Latgales filiāle Daugavpilī, lai sniegtu savlaicīgu informatīvu un praktisku atbalstu trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un patvēruma meklētāji) un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Filiāle atrodas Ģimnāzijas ielā 11. Tālrunis uzziņām un konsultāciju pieteikšanai: +371 29557630.


Novembrī aģentūras pakalpojumu klāstam pievienojies arī rakstiskās tulkošanas pakalpojums vairāk nekā 24 valodās, plašākā apmērā pieejama arī mutiskā tulkošana un decembrī mērķa grupai plānots piedāvāt juridiskās konsultācijas. Līdz šim mutiskās tulkošanas pakalpojums bija pieejams tikai atsevišķās retajās valodās – arābu, dari, farsi, tadžiku, turku un azeru, taču kopš novembra tas pieejams pilnā apmērā. Lai pieteiktu mutisko tulkošanu, nepieciešams aizpildīt mutiskās tulkošanas pieteikuma veidlapu, norādot vēlamo tulkojuma laiku, valodas kombināciju, vietu un ilgumu. Rakstiskās tulkošanas pieteikšanai jāiesniedz pilna dokumenta kopija, ietverot visas rakstu zīmes un simbolus uz katras lapas, un jāaizpilda rakstiskās tulkošanas pieteikuma veidlapa. Mutiskās un rakstiskās tulkošanas pieteikumus, kā arī jautājumus par pakalpojumu lūgums sūtīt uz e-pastu: [email protected]. Kontakttālrunis saziņai ar VPA tulku koordinatoru: +371 26800377.


Vislielākā interese un jautājumi novembrī mērķa grupai bija par tādām tēmām kā: uzturēšanās atļaujas un citi ar migrāciju saistīti jautājumi; E-pakalpojumu saņemšana caur Latvija.lv; iespējas apgūt latviešu valodu un ar veselības aprūpi saistīti jautājumi. VPA klientu konsultanti un pārmaiņu aģenti norāda, ka konsultāciju ietvaros sniegta nepieciešamā palīdzība arī vēstuļu, iesniegumu sagatavošanā valsts institūcijām, informācijas par sociālo pakalpojumu pieejamību un valsts iestāžu lēmumu skaidrošanā.


VPA klientu konsultanti un pārmaiņu aģenti aktīvi iesaistās katra klienta unikālai dzīves situācijai piemērotu, individuālu risinājumu meklēšanā. Kādai Ukrainas civiliedzīvotājai ar retu saslimšanu aģentūras pārmaiņu aģente palīdzējusi atrast nepieciešamo psiholoģisko atbalstu sev un bērnam, kā arī iekārtot sievieti kultūrorientācijas kursos, lai uzlabotu izpratni par Latvijas kultūru, vērtībām un likumiem, kā arī sekmētu viņas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Esošajiem klientiem, Rīgā strādājošam pārim no Ukrainas, kas Latviju par savu mītnes valsti izvēlējušies jau pirms karadarbības sākšanās Ukrainā, aģentūras speciālisti palīdzējuši noformēt pienākošos sociālās palīdzības pabalstus, savukārt citiem klientiem – doti padomi, kā atrast darba iespējā Rīgā un reģionos, lai nodrošinātu maksimāli ātru integrēšanos Latvijas darba tirgū.


Novembrī kopumā Vienas pieturas aģentūras klientu konsultanti snieguši 432 individuālās konsultācijas, no kurām 333 konsultācijas sniegtas jauniem (pirmreizējiem) klientiem. Atgādinām, ka individuālās konsultācijas un tulkošanas pakalpojumi ir pieejami Vienas pieturas aģentūras filiālēs Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī.


Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

Atpakaļ uz sarakstu
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt