Vienas pieturas aģentūras paveiktais 2023. gadā

29.12.2023
Vienas pieturas aģentūras paveiktais 2023. gadā

Šī gada janvārī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) uzsāka jauna projekta attīstīšanu – Vienas pieturas aģentūra (VPA) ārzemniekiem – ar mērķi vienuviet nodrošināt informatīvo atbalstu un pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Nepilna gada laikā atvērtas 3 reģionālās filiāles:

  • Kurzemes filiāle - Liepājā, Liepājas Domes telpās, Rožu ielā 6;
  • Zemgales filiāle - Jelgavā, Jelgavas Sabiedriskā centra telpās, Skolotāju ielā 8;
  • Latgales filiāle - Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 11.

2024. gada 1. ceturksnī plānots atvērt filiāli Valmierā.  


Aģentūra piedāvā plašu informācijas klāstu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un problēmām caur klātienes un/vai tiešsaistes individuālām konsultācijām. Informācija tiek sniegta latviešu, krievu un angļu valodās, savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts tulks. Situācijās, kurās nepieciešama citu speciālistu iesaiste (vardarbības situācijas, krīze saistīta ar ieceļošanu Latvijas teritorijā, bezdarbs, šķēršļi, kas liedz saņemt pakalpojumus, u.c.), risināšanai tiek piesaistīts pārmaiņu aģents, kurš ar klientu strādā ilgtermiņā. 


Papildus individuālām konsultācijām un mutiskās tulkošanas pakalpojumam, kopš novembra aģentūra piedāvā rakstiskās tulkošanas pakalpojumu un juridisko palīdzību. Nākamā gada sākumā plānots ieviest arī psihologa un psihoterapeita konsultācijas. Visi mērķa grupai nepieciešamie pakalpojumi pieejami vienuviet Vienas pieturas aģentūrā. 


No 2023. gada janvāra līdz decembra beigām kopumā VPA klientu konsultanti snieguši 3644 individuālās konsultācijas. Tikmēr tulkošanas pakalpojums sniegts 260 reizes. 


Vislielākā interese un jautājumi mērķa grupai ir par tādām tēmām kā uzturēšanās atļaujas noformēšana, darba atrašana Latvijā bez latviešu valodas zināšanām, e-pakalpojumu saņemšana caur Latvija.lv, iespējas apgūt latviešu valodu un ar veselības aprūpi saistīti jautājumi. VPA klientu konsultanti un pārmaiņu aģenti konsultāciju ietvaros sniedz nepieciešamo palīdzību arī vēstuļu, iesniegumu sagatavošanā valsts institūcijām, informācijas par sociālo pakalpojumu pieejamību un valsts iestāžu lēmumu skaidrošanā. 


SIF VPA pateicas klientiem un sadarbības partneriem par uzticību un kopā paveikto 2023. gadā, novēl laimīgu un panākumiem bagātu 2024. gadu!


Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

Atpakaļ uz sarakstu
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt