SIF Vienas pieturas aģentūra paplašina darbību Zemgales reģionā

15.09.2023
SIF Vienas pieturas aģentūra paplašina darbību Zemgales reģionā

Foto: Signe Birziete


VPA Jelgavas filiāles un iesaistīto pušu sadarbības veicināšanai  SIF rīkoja atvēršanas pasākumu, kurā pulcējās dažādu nozaru pārstāvji – nevaldības organizācijas, pašvaldību iestādes, akadēmiskā sektora pārstāvji, uzņēmējdarbības vides pārstāvji un citi interesenti, lai uzzinātu vairāk par VPA ārzemniekiem darbību, kā arī veidotu ciešāku sadarbību. Tā laikā notika arī publiska diskusija “Kā mums rīkoties, lai iekļautu ārzemniekus (iebraucējus)?”, kurā piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes starptautiskās sadarbības centra vadītāja vietniece Ligita Vaita, Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles vadītājs Aigars Rublis unLIAA Jelgavas Biznesa inkubatora vadītāja Agnese Oļševska. Kā galvenās atziņas var minēt – Vienas pieturas aģentūra sniegs lielu atbalstu svarīgu jautājumu risināšanā ārzemniekiem. Šobrīd Zemgales reģionāir 1300 darba vietas, 20-25% orientētas uz 3 valstu pilsoņu piesaisti (ne tikai sezonālā darbā), kas ļauj spriest, ka darba roku trūkums ir būtisks faktors, kas arvien skaļāk dzirdams no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Līdz ar to jāmeklē veidi, kā  darba meklētājus vest kopā ar darba devējiem, piemēram, caur darba biržu pasākumiem, kā arī sabiedrībai kopumā ir jākļūst atvērtākai, jāskata ieguvumi un jāveido attieksme, lai ārzemnieki vēlētos iekļauties mūsu kultūrā un ikdienā.


“Pirmo reizi 30 gadu laikā šogad pieaudzis Latvijā dzīvojošo cilvēku skaits. Taču tas nav noticis dzimstības dēļ, šo pieaugumu veido imigrācija un kara bēgļi no Ukrainas, kas patvērumu raduši Latvijā. Esmu gandarīta, ka VPA reģionālo filiāļu atklāšanā kopā ar NVO, uzņēmēju vides pārstāvjiem, mācībspēkiem, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, meklējam risinājumus, kā kopīgi veidot apstākļus, lai visi, kas par savu mītnes valsti izvēlējušies Latviju, justos šeit labi un iemīlētu mūsu sabiedrību, kultūru un valodu,” savu nostāju pauda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātā direktore Zaiga Pūce.


Efektīva pakalpojumu sniegšana sevī ietver ciešas sadarbības veidošanu gan ar pašvaldībām, gan visām iesaistītajam pusēm, jo vairums pamata nepieciešamību tiešā mērā saistītas ar pašvaldību piedāvājumu – saņemt informāciju par nodarbinātības, izglītības, mājokļa, veselības aprūpes, valodas apguves u.c. iespējām dzīvesvietai izvelētajā pilsētā. To apliecina VPA filiālēs  biežāk saņemto jautājumu apkopojums, kas ietver jautājumus par uzturēšanās atļauju iegūšanu, izglītības iespējām, ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodarbinātības un valodas apguves iespējām Latvijā.


Zemgales reģiona klienti tiek apkalpoti Sabiedrības centra telpās, Skolotāju ielā 8, pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00. Klientus laipni gaida VPA klientu konsultante Sņežana Zenovjeva un pārmaiņu aģente Guna Salcēviča. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 25915300 vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].


Atgādinām, ka šī gada maijā tika atklāta VPA pirmā reģionālā filiāle Latvijā – Liepājā. Kurzemes reģiona klienti tiek apkalpoti Liepājas Domes telpās, Rožu ielā 6, pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 29570364 vai rakstot uz e-pasta adresi:[email protected].


Tikmēr Rīgā klienti tiek apkalpoti Sabiedrības integrācijas fonda telpās Raiņa bulvārī 15, aģentūras darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni +371 26959706 vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].


Gada sākumā Sabiedrības integrācijas fonds uzsāka jauna pakalpojuma ieviešanu -  Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem, ar mērķi vienuviet nodrošināt  visu nepieciešamo informatīvo atbalstu trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, personu veiksmīgai sociālekonomiskai iekļaušanai. Konsultācijās iespējams noskaidrot informāciju saistībā arī ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem valstī, nodarbinātību, mājokli, veselības aprūpi, izglītību, humāno palīdzību, kā arī saņemt palīdzību individuālo situāciju risināšanai. Šobrīd aģentūra jau nodrošina mutiskos un rakstiskos tulkojumus atsevišķās retajās valodās – arābu, dari, farsi, tadžiku, turku un azeru. Plānots pakāpeniskipalielināt sniegto pakalpojumu klāstu - ieviest rakstisko tulkošanu, juridiskās konsultācijas, psihologa un psihoterapeita individuālās konsultācijas. Līdz gada beigām VPA filiāles plānots atvērt  Valmierā un Daugavpilī.


Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

Обратно к списку
Связаться с нами!
Телефон
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Адрес
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt